A space you do not want to leave.

AMSTELNET

200m2

We designed a multifunctional space for Amstelnet, an internet marketing & software development agency situated near the Rijksmuseum. Mainly reds & blues were used to match their corporate identity. Light and dark elements give depth to the space as it is an open area. Benches that also function as bookcases are located near the window where employees have informal meetings or can relax. The only two closed areas have got a communal table which facilitated flex workers.

Voor het design van Amstelnet, een internet & marketing development bureau, dichtbij het Rijksmuseum gesitueerd, hebben we een multifunctionele ruimte ontworpen. Rood & blauw, passend bij de identiteit van het bureau. Lichte en donkere elementen geven diepte aan de ruimte die voornamelijk open is. Bankjes die ook als kasten fungeren zijn dicht bij de ramen geplaatst zodat de werknemers informeel kunnen vergaderen of relaxen. De enige twee gesloten ruimtes, hebben een gemeenschappelijke tafel voor flex werkers.