A space you do not want to leave.

SPACES AMSTERDAM

1500m2

We were asked by Spaces Works, designed by Sevil Peach, to style their business clubs located on the Vijzelstraat in Amsterdam. Our moodboards, that were created in advance, were leading in the purchase of selections of accessories fitting to the concept. We used a lot of Dutch and Scandinavian designs and personalized items, inviting visitors to feel welcome and to interact with their surroundings.

Voor het styling concept van Spaces Works op de Vijzelstraat in Amsterdam, is Sevil Peach verantwoordelijk voor het design. Onze mood-boards waren de leidraad voor de inkoop van de selectie van accessoires die passen bij dit concept. Voor deze locaties hebben we voor veel Nederlands en Scandinavisch design met persoonlijke accenten gekozen, waardoor de gebruikers van de ruimte zich welkom en een wisselwerking voelen met hun omgeving.